Γεωργία Χειμωνίδου

Γεωργία Χειμωνίδου

"Η συνεργασία με το KOLARIDES INSTITUTE σε θέματα αναβάθμισης της εταιρικής του ταυτότητας, αποδείχτηκε οφέλιμη και για τα δύο μέρη. Μαζί, καταφέραμε να δώσουμε μια φρέσκια προσέγγιση, του είδη αναγνωρισμένου εταιρικού του ονόματος και προφίλ, χωρίς να αλλοιωθεί η εικόνα που προϋπήρχε εδώ και 42 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία!"

 

Γεωργία Χειμωνίδου,
Graphic Desiger
Hemonides Applied Arts Ltd


Ισχυ από: EasyConsole | Δημιούργημα της: Dynamic Works