Μάιος 2017 | Accounting Courses - Καλοκαιρινή Σειρά

17
APR

Μάιος 2017 | Accounting Courses - Καλοκαιρινή Σειρά

Η Καλοκαιρινή Σειρά βασισμένη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) θα ξεκινήσει στις 2 Μαϊου και θα τελειώσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Όλος ο Αύγουστος θα είναι περίοδος διακοπών, χωρίς διδασκαλία.

 


Ισχυ από: EasyConsole | Δημιούργημα της: Dynamic Works