Οκτώβριος 2017 | Χειμερινή Σειρά Λογιστικής

31
MAY

Οκτώβριος 2017 | Χειμερινή Σειρά Λογιστικής

Η Χειμερινή Σειρά βασισμένη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου 2017 και τελειώνει στις 31 Μαρτίου 2018.


Ισχυ από: EasyConsole | Δημιούργημα της: Dynamic Works